กิจกรรม CSR 2023 ณ โรงเรียนวัดโคธาราม

รวมน้ำใจชาวสยามฟูโกกุ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธารามปีที่ 5 โดยได้มอบทุนการศึกษาและแจกสิ่งของให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธาราม

admin

8 กันยายน, 2023

กิจกรรม CSR 2022 ณ โรงเรียนวัดลาดหวาย

กิจกรรม CSR ปี 2022 โดยบริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยให้กับ คณะครู / นักเรียน โรงเรียนวัดลาดหวาย

admin

21 กันยายน, 2022

กิจกรรม CSR 2021 ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 บางบ่อ

บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ได้มอบ ของใช้ที่จำเป็น และร่วมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอย อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ

admin

11 กันยายน, 2021

กิจกรรม CSR 2020 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่จำเป็นให้กับคนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง

admin

10 กันยายน, 2020

กิจกรรม CSR 2019 โครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

บริษัท สยามฟูโกกุ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

admin

18 กันยายน, 2019

กิจกรรม CSR 2019 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่จำเป็นให้กับคนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง

admin

10 กันยายน, 2019

กิจกรรม CSR 2018 รวมน้ำใจชาว สยามฟูโกกุ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธารามปีที่ 4

รวมน้ำใจชาวสยามฟูโกกุ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธารามปีที่ 4 โดยได้มอบทุนการศึกษาและแจกสิ่งของให้น้อง

admin

10 กันยายน, 2018