กิจกรรม CSR 2023 ณ โรงเรียนวัดโคธาราม

กิจกรรม CSR 2023 ณ โรงเรียนวัดโคธาราม

รวมน้ำใจชาวสยามฟูโกกุ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธารามปีที่ 5 โดยได้มอบทุนการศึกษาและแจกสิ่งของให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธาราม ซึ่งเราทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

โครงการ CSR ของ สยาม ฟูโกกุ สำหรับโรงเรียนวัดโคธาราม ครั้งที่ 5 ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของเราต่อความก้าวหน้าทางสังคมและการเพิ่มคุณค่าของชุมชน เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อพนักงานและพันธมิตรของเราสำหรับการสนับสนุนอย่างสุดใจ และเราหวังว่าจะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม