กิจกรรม CSR 2021 ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 บางบ่อ

กิจกรรม CSR 2021 ณ ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 บางบ่อ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โดย บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ได้มอบ ของใช้ที่จำเป็น และร่วมให้กำลังใจ ผู้ป่วยโควิด-19

ที่ศูนย์พักคอย อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ