สาส์นจากท่านประธาน

สาส์นจากท่านประธาน

นาย มาโคโตะ อิโต้

Fukoku Co., Ltd. จะฉลองครบรอบ 70 ปีในเดือนธันวาคม 2566 นี้

เราขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานทุกท่าน ชุมชนท้องถิ่น และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทของเราด้วยดีเสมอมา
บริษัทสยาม ฟูโกกุ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 ได้ทำการผลิตและจำหน่ายถึง 4ใน5กลุ่มธุรกิจของฟุโกกุ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ กลุ่มป้องกันการสั่นสะเทือน กลุ่มอุปกรณ์อุตสาหกรรม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อยาง นอกจากนี้สยามฟูโกกุ ยังเป็นบริษัทหลักของฟูโกกุกรุ๊ป ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเขตพื้นที่อาเซียนและอินเดียอีกด้วย
ต่อจากนี้ไปก็เช่นกัน เราจะมุ่งไปสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ภายใต้หลักแนวคิดของการดำเนินธุรกิจที่ว่า 「ใช่, เราทำได้」เราจะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการสร้างค่านิยมใหม่ๆเป็นอันดับแรก
ทางเราต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจสำหรับคำแนะนำและการสนับสนุนที่มีให้เรามาอย่างต่อเนื่อง

株式会社フコクは2023年12月に創立70周年を迎えることができました。

これまで当社を支えて頂きましたお客様、お取引様、従業員の皆様、地域社会の皆様、株主の皆様に、心より感謝申し上げます。

サイアムフコクは1995年に創業し、フコクの5つの事業セグメントの中で、機能品セグメント、防振セグメント、産業機器セグメント、ホースセグメントの4つの事業セグメントを生産・販売し、また、アセアン・インドエリアの統括機能を持っているフコクグループの中核会社です。

今後とも、「Yes, we Do!」の創業の精神の下、お客様の要望に真摯に向き合って課題解決を行い、新しい価値を創造することを第一に事業活動をしておりますので、皆様のご指導、ご支援を賜ります様、心よりお願い申し上げます。