กิจกรรม CSR 2018 รวมน้ำใจชาว สยามฟูโกกุ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธารามปีที่ 4

กิจกรรม CSR 2018 ณ โรงเรียนวัดโคธาราม ปีที่ 4

รวมน้ำใจชาวสยามฟูโกกุ เพื่อน้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธารามปีที่ 4 โดยได้มอบทุนการศึกษาและแจกสิ่งของให้น้อง ๆ โรงเรียนวัดโคธาราม ซึ่งเราทำติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 ณ วันที่ 10 กันยายน 2561