กิจกรรม CSR 2022 ณ โรงเรียนวัดลาดหวาย

กิจกรรม CSR 2022 ณ โรงเรียนวัดลาดหวาย

กิจกรรม CSR ปี 2022 โดยบริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยให้กับ คณะครู / นักเรียน โรงเรียนวัดลาดหวาย
ณ วันที่ 21 กันยายน 2022