กิจกรรม CSR 2019 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

กิจกรรม CSR 2019 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

กิจกรรมเยี่ยมเยียน “สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง” โดยบริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่จำเป็นให้กับคนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง
ณ วันที่ 10 กันยายน 2019