กิจกรรม CSR 2019 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยที่จำเป็นให้กับคนพิการและทุพพลภาพบ้านบางปะกง

admin

10 กันยายน, 2019